Ολοκληρωμένο Έργο

The White House, 1 Ardwick Road NW2 2BX, South Hampstead, London